Utrymningsplan | Brandskyltar

utrymningsplaner.comUtrymningsplaner

Vi ritar och rev­iderar utrymn­ings­planer. Vi följer svensk standard. (SS 2875)

Utrymn­ings­planer är till för att alla som vis­tas i en byg­gnad lätt ska kunna ori­en­tera sig och snabbt se var närm­sta släckred­skap och utrymningsväg finns.

Vi kan anpassa alla ritningar efter era önskemål och t.ex. använda er logga. Vi kan ta fram unika mal­lar för ert före­tag eller använda våra standardmallar.
Vi ritar både i 2D och i 3D.

Besök gärna utrymningsplaner.com som tillsammans med Bjäre BrandTeknik
och Utbildningsservice i Halmstad AB kan erbjuda en helhetslösning för
ert systematiska brandskyddsarbete!

Brandskyltar

Vi säljer brandskyltar, nödskyltar och utrymningsskyltar.
Handla direkt på brandskyltar.com